Hållbarhet

Hållbara marknadsplatser är en del av vår affärsidé

Marknadsplatser som drivs klimatsmart och som är lättillgängliga för människor bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Våra fastigheter, egna hållbarhetsinitiativ och samarbeten med hållbara hyresgäster möjliggör detta.

Läs: Cibus Års- och hållbarhetsredovisning

Vi tar ansvar för att fastigheterna bidrar till en hållbar utveckling

Målet är att marknadsplatserna och Cibus bidrar positivt till miljön, människor och samhället, samtidigt som det negativa inflytandet minimeras. Vi ansluter till FNs Global Compact och arbetar för att bidra till de globala målen för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet prioriteras inom tre för oss viktiga områden: 

Vara en hållbar samarbetspartner

Merparten av våra hyresgäster har högt ställda hållbarhetsambitioner. Vi underlättar deras hållbarhetsarbete genom att vara en engagerad och närvarande samarbetspartner. Vi erbjuder innovativa upplägg och lösningar som förenklar och förstärker deras hållbara agerande. I tillägg är vår högsta prioritet att vara en ansvarstagande fastighetsaktör som bedriver verksamheten affärsetiskt, utan misstanke om brister i säkerhet, integritet eller något annat som föranleder ett ifrågasättande av vårt anseende.

Agera för klimatet

Klimatförändringarna är ett av de stora hoten mot världens matförsörjning och människors möjligheter att försörja sig. Eftersom fastighetssektorn via uppvärmning och annan elförbrukning utgör en av världens stora energikonsumenter som i dagsläget utgör ett av de stora hoten mot klimatet, är vår främsta prioritet att skapa klimatneutrala marknadsplatser.

Målet är att göra vår verksamhet klimatneutral senast år 2030. Därför underlättar och uppmuntrar vi våra ankarhyresgästers investeringar i återvinningsbar energi samt prioriterar själva att investera i energieffektiva fastigheter och i egna klimatfrämjande åtgärder.

Skapa tillgängliga marknadsplatser

Slutkonsumenter behöver tillgång till levande och trygga närsamhällen. Genom vår finansiering av marknadsplatser möjliggöra vi att människor får tillgång till butiker för dagligvaror, utlämningsställen för varor handlade online, miljöstationer och annan service utan behöva företa tidskrävande resor eller göra ett stort klimatavtryck.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete