Investerare

Vi har en tydlig ambition att agera på ett transparent sätt och förse finansmarknaden med information för att stödja en rättvis värdering av företaget. Bolagets aktier är från och med den 1 juni 2021 noterade på Nasdaq Stockholm.