Investerare

Vi har en tydlig ambition att agera på ett transparent sätt och förse finansmarknaden med information för att stödja en rättvis värdering av företaget. Bolagets aktier är från och med den 15 juli 2019 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market men siktar på att noteras på huvudmarknaden på Nasdaq Stockholm någon gång under 2021.