Vår portfölj

Vår portfölj med högkvalitativa fastigheter ger exponering mot ledande livsmedelshandlare i Norden. Livsmedels- och dagligvaruindustrin har haft en stabil, icke-cyklisk tillväxt under lång tid, även under finanskriser. Portföljen är väl diversifierad och ingen fastighet står för mer än 2,5 % av koncernens rörelseresultat.

Portföljens tekniska standard återspeglar våra kunders krav på verksamheter i dagens kommersiella miljö och gör det möjligt för dem att utnyttja den fysiska byggnaden som en hörnsten i deras kundutbud. Butikerna är viktiga marknadsplatser i lokalsamhället och är också naturliga distributionsnätverk för e-handel. Vi uppmuntrar våra hyresgäster att förbättra sitt miljöavtryck genom att investera i moderna byggnader, samt sätta solpaneler på våra fastighetstak och placera återvinningscontainrar på vår mark.

Total portfölj

Vår portfölj är baserad i Norden. För mer information om värde och platser, se våra års- och kvartalsrapporter.