Styrelse och ledning

Cibus styrelse, ledning och partners sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden.

Styrelse och revisor

Cibus styrelse sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Patrick Gylling

Styrelseordförande

 

Patrick Gylling har varit med och byggt upp Cibus portfölj och har stor erfarenhet av mer än sextio fastighetstransaktioner på totalt cirka tre miljarder euro. Han och hans team utsågs tidigare till bästa finska utvecklare och investeringsförvaltare av Euromoney. Tidigare erfarenhet inkluderar grundandet av fastighetsbolaget Sirius Capital Partners och HGR Property Partners samt hållandet av nyckelpositioner i Sveafastigheter, Morgan Stanley och Advium Corporate Finance. Han är för närvarande styrelseledamot i Life Annuity Institution Hereditas Ltd.

 • Ägarskap i företaget: 500 000 aktier via Oriolidae Invest Ab och Oy Golden Oriol Ab
 • Investeringsförvaltare - Teamledare och styrelseledamot sedan 2018
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Civilekonomexamen från Hanken School of Economics

Elisabeth Norman

Styrelseledamot

 

Elisabeth Norman är styrelseordförande för EHB Hyresbostäder AB, styrelseordförande för Nivika Fastigheter AB (publ), styrelseordförande för Sveriges Allmännytta, styrelseledamot för Byggpartner i Dalarna AB (publ), styrelseledamot för Örndalen Exploatering AB.

 • Ägarskap i bolaget: 1 500 aktier (privatägda) och 7 000 aktier via Salsnecke Slott HB
 • Styrelsemedlem sedan 2018
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Kandidatexamen från Uppsala Universitet

Victoria Skoglund

Styrelseledamot

 

Victoria Skoglund är verksam som advokat och har en Jur. kand. från Stockholms universitet. Victoria har arbetat på olika advokatbyråer sedan 2001 och är idag delägare på KANTER Advokatbyrå i Stockholm. Victoria är specialiserad inom publik M&A, aktiemarknadsrätt, bolagsstyrning och associationsrätt.

 • Ägarskap i bolaget: 500 aktier
 • Styrelsemedlem sedan 2021
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Jur.kand. från Stockholms universitet

Jonas Ahlblad

Styrelseledamot

 

Jonas Ahlblad har varit med och byggt upp Cibus portfölj och har stor erfarenhet från finska och nordiska fastighetstransaktioner. Han är en av grundarna och CIO för fastighetsbolaget Sirius Capital Partners. Innan han grundade Sirius var Ahlblad co-chef för investeringar och ledamot i styrelsen på Sveafastigheter. Tidigare erfarenheter inkluderar även grundandet och ledningen av den finska verksamheten i Leimdörfer (idag Nordanö).

 • Ägarskap i bolaget: 110 000 aktier via bolaget Salba Holding Oy
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Investeringsförvaltare – styrelsemedlem sedan 2018
 • Civilekonomexamen från Hanken School of Economics

Stefan Gattberg

Styrelseledamot

 

Stefan Gattberg var med och etablerade Cibus när han var ansvarig för portföljens finansiering och införande på kapitalmarknaden. Under de senaste åren har han lett ett flertal stora och komplexa transaktioner innefattande reala tillgångar på den nordiska marknaden, inklusive både fastigheter och infrastruktur. Gattberg är för närvarande grundare i Altaal, ett investerings- och rådgivningsbolag med fokus på investeringar i alternativa tillgångar. Tidigare erfarenhet inkluderar chef för Investment Banking och styrelseledamot på Pareto Securities samt VD på Skuld UK.

 • Ägarskap i bolaget: 7 743 aktier
 • Styrelsemedlem sedan 2020
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Juristexamen från Lunds Universitet

Mattias Johansson

Revisor

 

Vid Cibus årsstämma valdes KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Mattias Johansson utsågs till huvudansvarig revisor. Mattias Johansson är född 1973, är partner på KPMG och medlem i FAR (branschorganisationen för revisionsyrket i Sverige). Mattias har mer än 20 års erfarenhet av revision, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Andra fastighetskunder inkluderar Nyfosa, NP3 Fastigheter, Profi, Wallfast, ICA Fastigheter, Grön Bostad, Arwidsro och Svenska Handelsfastigheter.

Ledning

Cibus styrelse, ledning och partners sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden.

Sverker Källgården

VD

 

Sverker Källgården har mer än 20 års erfarenhet från fastighets- och byggbranschen. Senast som VD för ByggPartner. Under hans ledning noterades ByggPartner framgångsrikt på Nasdaq First North. Innan ByggPartner hade Källgården ledande befattningar i NCC och Hufvudstaden, bland annat som VD för AB Nordiska Kompaniet (NK) i sju år.

 • Ägarskap i bolaget: 5 000 aktier + 186 600 aktieoptioner
 • VD sedan mars 2019
 • Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

Pia-Lena Olofsson

CFO & IR-chef

 

Pia-Lena Olofsson är en erfaren CFO och har innehaft positionen i den då Large Cap-noterade digitala banken Collector AB (publ) under sex år. Vidare har Pia-Lena tidigare haft flera ledande befattningar i bland annat Bure Equity AB (publ) och Visma AB.

 • Ägarskap i bolaget: 5 000 aktier + 120 000 aktieoptioner
 • CFO & chef för IR sedan maj 2019
 • Executive MBA från University of Warwick och MBA från Göteborgs Universitet.

Lauri Tiensuu

CIO Finland

 

Lauri Tiensuu har lång erfarenhet från Advium Corporate Finance Ltd som rådgivare för kunder i fastighetstransaktioner.

 • Ägarskap i bolaget: 6 000 aktier + 80 000 aktieoptioner
 • Civilingenjörsexamen från Aalto University
 • CIO Finland sedan januari 2020

Peter Lövgren

CIO Sverige

 

Peter Lövgren har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Han anställdes av Hufvudstaden som bland annat chef för transaktioner och fastighetschef. Peters senaste position var på Genova som chef för affärsutveckling, där han har varit ansvarig för företagets transaktioner.

 • Ägarskap i bolaget: 1 000 aktier + 80 000 aktieoptioner
 • CIO Sverige sedan augusti 2020
 • Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan