Styrelse och ledning

Cibus styrelse, ledning och partners sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden.

Styrelse och revisor

Cibus styrelse sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Patrick Gylling

Styrelseordförande

 

Patrick Gylling har varit med och byggt upp Cibus portfölj och har stor erfarenhet av mer än sextio fastighetstransaktioner på totalt cirka tre miljarder euro. Han och hans team utsågs tidigare till bästa finska utvecklare och investeringsförvaltare av Euromoney. Tidigare erfarenhet inkluderar grundandet av fastighetsbolaget Sirius Capital Partners och HGR Property Partners samt hållandet av nyckelpositioner i Sveafastigheter, Morgan Stanley och Advium Corporate Finance. Han är för närvarande styrelseledamot i Life Annuity Institution Hereditas Ltd.

 • Ägarskap i företaget: 405 000 aktier via Oriolidae Invest Ab och Oy Golden Oriol Ab
 • Investeringsförvaltare - Teamledare och styrelseledamot sedan 2018
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Civilekonomexamen från Hanken School of Economics

Elisabeth Norman

Styrelseledamot

 

Elisabeth Norman är styrelseordförande för EHB Hyresbostäder AB, styrelseordförande för Nivika Fastigheter AB (publ), styrelseordförande för Sveriges Allmännytta, styrelseledamot för Byggpartner i Dalarna AB (publ), styrelseledamot för Örndalen Exploatering AB.

 • Ägarskap i bolaget: 1 500 aktier (privatägda)
 • Styrelsemedlem sedan 2018
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Kandidatexamen från Uppsala Universitet

Victoria Skoglund

Styrelseledamot

 

Victoria Skoglund är verksam som advokat och har en Jur. kand. från Stockholms universitet. Victoria har arbetat på olika advokatbyråer sedan 2001 och är idag delägare på Lindahls Advokatbyrå i Stockholm. Victoria är specialiserad inom publik M&A, aktiemarknadsrätt, bolagsstyrning och associationsrätt.

 • Ägarskap i bolaget: 3 747 aktier
 • Styrelsemedlem sedan 2021
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Jur.kand. från Stockholms universitet

Stefan Gattberg

Styrelseledamot

 

Stefan Gattberg var med och etablerade Cibus när han var ansvarig för portföljens finansiering och införande på kapitalmarknaden. Under de senaste åren har han lett ett flertal stora och komplexa transaktioner innefattande reala tillgångar på den nordiska marknaden, inklusive både fastigheter och infrastruktur. Gattberg är för närvarande grundare i Altaal, ett investerings- och rådgivningsbolag med fokus på investeringar i alternativa tillgångar. Tidigare erfarenhet inkluderar chef för Investment Banking och styrelseledamot på Pareto Securities samt VD på Skuld UK.

 • Ägarskap i bolaget: 13 816 aktier
 • Styrelsemedlem sedan 2020
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Juristexamen från Lunds Universitet

Nils Styf

Styrelseledamot

 

Nils Styf är VD och koncernchef på Hemsö Fastighets AB. Övriga pågående uppdrag är styrelseledamot i Hemsökoncernens samtliga hel- och delägda dotterbolag. Styrelseordförande, NP3 Fastigheter AB och styrelseledamot, Bonava AB och Mattssons Fastighetsutveckling AB. Nils Styf har tidigare erfarenhet som Chief Investment Officer på Citycon, Director på Areim, Principal på Doughty Hanson & Co, Associate på Deutsche Bank och analytiker på Merrill Lynch.

 • Ägarskap i bolaget: 7 500 aktier
 • Styrelseledamot sedan 2022
 • Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare
 • Civilekonomexamen ifrån Handelshögskolan i Stockholm

Johan Rippe

Huvudansvarig revisor

 

Årsstämman valde PwC som revisionsfirma.

Ledning

Cibus styrelse, ledning och partners sammanför en strategisk kombination av kompetensuppsättningar och erfarenhet inom fastighets-, finans- och livsmedelsmarknaden.

Christian Fredrixon

VD

 

Christian Fredrixon har mer än 20 års erfarenhet från fastighets- och finansmarknaderna i allmänhet och dagligvarusegmentet i synnerhet. Senast var han CIO för Vasakronan AB och som styrelseledamot som representerade AMF Pension i ett fastighetslivsmedels-JV med ICA. Dessförinnan var han CIO för ICA Fastigheter, partner på Catella Corporate Finance inom fastighetsbolagsfinansiering och Fastighetsfinansiering och Treasury Manager på det brittiska börsnoterade fastighetsbolaget CLS Holdings plc. Han började sin karriär i Storbritannien på HSBC Investment Bank.

 • Ägarskap i bolaget: 10 000 aktier + 100 000 teckningsoptioner
 • VD sedan 15 januari 2024
 • Civilekonom ifrån Handelshögskolan i Stockholm

Pia-Lena Olofsson

CFO & IR-chef

 

Pia-Lena Olofsson är en erfaren CFO och har innehaft positionen i den då Large Cap-noterade digitala banken Collector AB (publ) under sex år. Vidare har Pia-Lena tidigare haft flera ledande befattningar i bland annat Bure Equity AB (publ) och Visma AB.

 • Ägarskap i bolaget: 7 898 aktier + 115 000 teckningsoptioner
 • CFO & chef för IR sedan maj 2019
 • Executive MBA från University of Warwick och MBA från Göteborgs Universitet

Lauri Tiensuu

COO

 

Lauri Tiensuu har lång erfarenhet från Advium Corporate Finance Ltd där han rådgav kunder i fastighetstransaktioner. Innan nuvarande tjänst var han CIO Finland på Cibus från januari 2020.

 • Ägarskap i bolaget: 10 349 aktier + 125 000 teckningsoptioner
 • COO sedan mars 2023. Anställd sedan januari 2020. Tidigare Head of Business Development på Cibus från mars 2022 och CIO Finland från januari 2020.
 • Civilingenjörsexamen från Aalto University

Peter Lövgren

CIO Sverige

 

Peter Lövgren har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Han anställdes av Hufvudstaden som bland annat chef för transaktioner och fastighetschef. Peters senaste position var på Genova som chef för affärsutveckling, där han har varit ansvarig för företagets transaktioner.

 • Ägarskap i bolaget: 10 849 aktier + 80 000 teckningsoptioner
 • CIO Sverige sedan augusti 2020
 • Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan

Marcus Kruus

CIO Danmark & Norge

 

Marcus Kruus har mer än 20 års erfarenhet från fastighets-, fastighetsutvecklings- och byggbranschen i Europa. Han har  erfarenhet från affärsutveckling, investeringar och kapitalförvaltningsverksamhet. Innan han kom till Cibus hade Marcus Kruus långvariga interimsuppdrag som transaktionschef på Tre Kronor Fastighetsinvestering och chef för kapitalförvaltning på Catella Property Asset Management. Vidare har Markus Kruus tidigare haft flera ledande befattningar på bland annat Obligo Real Estate, Realkapital Partners och NCC.

 • Ägarskap i bolaget: 6 000 aktier + 40 000 teckningsoptioner
 • CIO Norway sedan august 2021
 • Executive MBA Göteborgs Universitet och Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola

Iiris Eestilä

CIO Finland

 

Iiris Eestilä har bred erfarenhet av fastighetsbranschen. Innan hon kom till Cibus, arbetade Iiris Eestilä på Newsec Investment Management, där teamet fungerade som en lokal partner till internationella investerare som rådgav dem i fastighetstransaktioner och investeringsförvaltningsaktiviteter. Före Newsec arbetade Iiris Eestilä med fastighetstransaktioner på Aventum och har även varit anställd av Logicor och Sponda.

 • Ägarskap i bolaget: 1 050 aktier + 35 000 teckningsoptioner
 • CIO Finland sedan juni 2022
 • Civilingenjörsexamen från Aalto University