Om oss

Tillsammans med marknadsledande livsmedelsaktörer som Kesko, S Group, Coop, Tokmanni och Lidl, driver vi ett av Nordens största och mest strategiska distributionsnätverk för dagligvaruhandel och pakettjänster.

Vad vi gör

Vår fastighetsstrategi är förankrad inom livsmedelsbranschen. Vår portfölj består av fastigheter för dagligvaru- och livsmedelsföretag i Norden. Många av fastigheterna ligger i såväl större städer som tillväxtområden. Våra hyresavtal är ofta långsiktiga.

Mer än 90 procent av våra hyresintäkter kommer från ledande livsmedelsaktörer såsom Kesko, Coop och S Group och lågprislivsmedelskedjor som Tokmanni.

Vår portfölj

Brev från ledningen

Vår affärsidé är att investera i fastigheter inom livsmedelsbranschen och med hjälp av vår fastighetsexpertis och proaktivitet har vi skapat rätt förutsättningar för att växa med branschens ledande aktörer.

I motsats till exempelvis detaljhandeln, är livsmedelssektorn inte alls cyklisk och mindre känslig för konjunktursvängningar. I Norden ser man inte heller ökade e-handel, som ett hot. Hemleveranser är en svår nöt att knäcka när det gäller lågmarginalsprodukter som livsmedel – särskilt på marknader som präglas av glesbygd och höga arbetskraftskostnader. Livsmedel är också svårare och dyrare att leverera än andra varor som säljs på nätet eftersom de måste hanteras snabbt och varsamt för att hållas fräscha. Mycket av e-handeln inom livsmedel som vi ser är så kallad click- and -collect där man hämtar upp matvarorna i butiken. Genom att satsa på geografiskt gynnsamma marknadsplatslägen, öppnar vi dock upp en distributionskanal för annan sorts e-handel eftersom det blir naturligt för kunderna att hämta ut sina e-handelsvaror när de handlar i sina lokala livsmedelsbutiker.