Finansiell kalender

juli
21
2022

Delårsrapport Q2 2022

november
09
2022

Delårsrapport Q3 3022

februari
23
2023

Bokslutskommuniké 2022

april
18
2023

Årsstämma