Finansiell kalender

februari
23
2023

Bokslutskommuniké 2022

mars
17
2023

Årsredovisning 2022

april
18
2023

Årsstämma

april
27
2023

Delårsrapport Q1 2023

juli
18
2023

Delårsrapport Q2 2023

november
07
2023

Delårsrapport Q3 2023

februari
22
2024

Bokslutskommuniké 2023