Finansiell kalender

april
20
2023

Årsstämma

Extra bolagsstämma

april
27
2023

Delårsrapport Q1 2023

juli
18
2023

Delårsrapport Q2 2023

november
07
2023

Delårsrapport Q3 2023

februari
22
2024

Bokslutskommuniké 2023