Incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2021

Vid årsstämman den 15 april 2021, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 120 000 teckningsoptioner till ledningen, exklusive VD. Teckningskursen speglade genomsnittskursen för Cibus-aktien 17-24 maj 2021. Teckning av optionerna kan ske tidigast 15 april 2024.

Teckningsoptionsprogram 2019

Vid årsstämman den 11 april 2019 infördes ett teckningsoptionsprogram om 186 600 optioner till VD Sverker Källgården. Teckningskursen speglar genomsnittskursen för Cibus-aktien 16 -29 maj 2019, och uppgick till 10,70 euro per aktie. Teckning av dessa optioner kan tidigast ske den 15 april 2022.

Teckningsoptionsprogram 2020

Vid årsstämman den 24 april 2020, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 160 000 teckningsoptioner till ledningen, exklusive VD. Teckningskursen speglade genomsnittskursen för Cibus-aktien 18-25 maj 2020 och uppgick till 12,20 euro per aktie. Teckning av optionerna kan ske tidigast 17 april 2023.