Incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2023

Vid årsstämman den 20 april 2023, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 360 000 teckningsoptioner till VD, ledningen och nyckelanställda. Teckningskursen är satt till 110% av  genomsnittskursen för Cibus-aktien 28 april – 5 maj 2023 och uppgår till 11,25 EUR. Teckning av optionerna kan ske tidigast 13 april 2026.

Teckningsoptionsprogram 2022

Vid årsstämman den 20 april 2022, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 500 000 teckningsoptioner till VD, ledningen och nyckelanställda. Teckningskursen är satt till 110% av  genomsnittskursen för Cibus-aktien 5-9 maj 2022 och uppgår till 21,48 EUR. Teckning av optionerna kan ske tidigast 14 april 2025.

Teckningsoptionsprogram 2021

Vid årsstämman den 15 april 2021, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 120 000 teckningsoptioner till ledningen, exklusive VD. Teckningskursen speglade genomsnittskursen för Cibus-aktien 18-28 juni 2021 och uppgick till 20,00 EUR. Teckning av optionerna kan ske tidigast 15 april 2024.

Teckningsoptionsprogram 2020

Vid årsstämman den 24 april 2020, beslutades om ett teckningsoptionsprogram om 160 000 teckningsoptioner till ledningen, exklusive VD. Teckningskursen speglade genomsnittskursen för Cibus-aktien 18-25 maj 2020 och uppgick till 12,20 euro per aktie. Teckning av optionerna kan ske tidigast 17 april 2023.