Marknadsundersökning

Vad händer när Amazon kommer?

En forskningsrapport från HUI och Handelsrådet undersökte den potentiella inverkan som Amazons inträde i Sverige kommer att ha på detaljhandeln. Den drar slutsatsen att även om många segment inom detaljhandeln kommer att påverkas negativt, så kommer livsmedelssegmentet att visa störst motståndskraft mot Amazons inträde och kan till och med främjas av det.

Slutsatserna överensstämmer med vår syn på livsmedelssegmentet och dess motståndskraft mot e-handel, och stärker därmed ytterligare tron på Cibus investeringsmetod.

Läs hela rapporten här