Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

juli 21, 2022
Q2 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2022 (jämfört med april - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 27 193 TEUR (19 797).
- Driftnettot uppgick till 25 189 TEUR (18 472).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 13 550 TEUR (10 834). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -2 142 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 30 831 TEUR (11 672) vilket motsvarar 0,63 EUR (0,29) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 17 183 TEUR (2 357).

Januari - juni 2022 (jämfört med januari - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 50 658 TEUR (39 228).
- Driftnettot uppgick till 46 958 TEUR (36 683).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 28 125 TEUR (22 404). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -1 227 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 66 354 TEUR (22 843) vilket motsvarar 1,42 EUR (0,57) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 43 715 TEUR (2 540).
- EPRA NRV uppgick till 727 797 TEUR (491 890) vilket motsvarar 15,0 EUR (12,3) per aktie.

" Vi har, som vi alltid haft, fokus på att säkra en stabil och årligen växande månadsutdelning, även under oroliga tider."

- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

Q2
2022

Q2
2021

Jan-jun
2022

Jan-jun
2021

Förvaltningsfastigheter, MEUR

1 833

1 331

1 833

1 331

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

103,2

76,0

103,2

76,0

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

960

784

960

784

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,5

94,1

94,5

94,1

Antal fastigheter med solpaneler

40

32

40

32

Belåningsgrad seniorskuld, %

46,4

48,5

46,4

48,5

Belåningsgrad nettoskuld, %

58,0

60,1

58,0

60,1

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,4

3,5

3,4

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,24

0,23

0,48

0,46

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

sverker.kallgarden@cibusnordic.com 
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

pia-lena.olofsson@cibusnordic.com 
+46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl 08:00 CEST.

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.