Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

augusti 18, 2021
Q2 2021 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

  • Hyresintäkter uppgick till 19 797 TEUR (16 366).
  • Driftnettot uppgick till 18 472 TEUR (15 100).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 834 TEUR (7 801).
  • Periodens resultat uppgick till 11 672 TEUR (8 883) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 357 TEUR (3 002).

Januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

  • Hyresintäkter uppgick till 39 228 TEUR (30 406).
  • Driftnettot uppgick till 36 683 TEUR (28 103).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 404 TEUR (14 642).
  • Periodens resultat uppgick till 22 843 TEUR (15 980) vilket motsvarar 0,57 EUR (0,45) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 540 TEUR (4 611).

" Vi har levererat enligt de löften vi gett till marknaden gällande listbyte samt vuxit klart över våra tillväxtmål."

- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

2021
Q2

2020
Q2

2021
jan - jun

2020
jan - jun

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 331

1 124

1 331

1 124

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

76,0

64,5

76,0

64,5

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

784

664

784

664

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,1

94,2

94,1

94,2

Antal fastigheter med solpaneler

32

15

32

15

Belåningsgrad seniorskuld, %

48,5

49,0

48,5

49,0

Belåningsgrad nettoskuld, %

60,1

60,5

60,1

60,5

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,6

3,4

3,5

EPRA NRV per aktie, EUR

12,3

11,8

12,3

11,8

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,23

0,22

0,46

0,44

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 28 i Q2 rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl 08:00 CEST.