Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

juni 14, 2021
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör grundprospekt avseende nyetablerat MTN-program och överväger en emission av hybridobligationer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess motsvarighet i EUR, NOK eller DKK ("MTN-programmet"). MTN-programmet möjliggör emissioner av seniora icke säkerställda obligationer med en löptid om minst ett år samt hybridobligationer. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cibus webbplats (www.cibusnordic.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Cibus har även givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Nordea Bank Abp ("Nordea") i uppdrag att i egenskap av "joint bookrunners" arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 15 juni. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera EUR-denominerade hybridobligationer med en evig löptid med möjlighet till första inlösen efter 5,25år med en förväntad volym om 30 miljoner euro under MTN-programmet. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Danske Bank och Nordea är ledarbanker och kommer tillsammans med Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB att agera emissionsinstitut under MTN-programmet. Roschier har agerat legal rådgivare till Cibus i samband med upprättandet av MTN-programmet.

14 juni 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 09:30 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, ICA och S-gruppen.

Filer för nedladdning