Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

juni 15, 2021
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 2,2m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Helsingfors, Finland för EUR 2,2m.

Fastigheten är belägen i Pasilaområdet ca tre kilometer från Helsingfors stadskärna och har en uthyrningsbar area om ca 2 000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Kesko med ett långt hyresavtal.

I och med detta förvärv, samt de under året tidigare annonserade förvärven, bedömer Bolaget att det totala driftnettot på årsbasis i intjäningsförmågan per den 30 juni 2021 uppgår till EUR 76,0m.

"Första halvåret 2021 har varit bra. Många fina förvärv har tagit oss över det undre tröskelvärdet i vårt tillväxtmål för året. Vi ser fram emot andra halvan av 2021 ", säger Sverker Källgården, VD för Cibus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande ca 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, ICA och S-gruppen

Filer för nedladdning