News

Here you can follow our press releases.

October 06, 2021
Cibus Nordics valberedning inför årsstämma 2022

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2021 utsett valberedning inför årsstämman 2022 som utgörs av följande personer:

  • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
  • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i augusti 2021. I Valberedningen har Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, utsetts till Valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

  • Val av ordförande på årsstämman
  • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
  • Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
  • Instruktion för valberedningen inklusive principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman 2022 förväntas preliminärt hållas den 21 april kl. 10:00 på Cibus Nordics kontor på Kungsgatan 56 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:
Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
E-mail patrick.gylling@sirius.fi

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande mer än 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning