News

Here you can follow our press releases.

November 23, 2022
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014479366

Den 22 november 2022 meddelade Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") att resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") skulle meddelas separat till innehavarna av Cibus utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023, ISIN SE0014479366 och med utestående volym om EUR 135 miljoner ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CET) den 23 November 2022 och gjordes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 21 november 2022 ("Återköpserbjudandet"). Bolaget har mottagit Prioriterade Återköp (eng. "Priority Tender")(som definierat i Återköpsdokumentet) om ett totalt belopp om EUR 46,9 miljoner. Cibus avser acceptera alla Prioriterade Återköp som mottagits. Återköpsinstruktioner som inte ingår i Prioriterade Återköp kommer inte accepteras.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Cibus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00% av nominellt belopp. Cibus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 1 december 2022.

Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank har gemensamt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Bolaget. 

Dealer Managers: 

Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com
OP Corporate Bank plc: liabilitymanagement@op.fi

23 november 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 16.00 CET.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning
November 09, 2022
Regulatory
Q3 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

July - September 2022 (compared with July - September 2021)

 • Rental income amounted to EUR 27,794 thousand (20,245).
 • Net operating income totalled EUR 26,157 thousand (19,269).
 • Profit from property management was EUR 14,653 thousand (12,537). Profit from property management, excluding non-recurring costs and exchange rate effects, amounted to EUR 16,475 thousand.
 • Earnings after tax amounted to EUR 24,204 thousand (12,082), corresponding to EUR 0.49 (0.29) per share.
 • Unrealised changes in property values totalling EUR 8,945 thousand (1,824) were included in profit.

January - September 2022 (compared with January - September 2021)

 • Rental income amounted to EUR 78,452 thousand (59,473).
 • Net operating income totalled EUR 73,115 thousand (55,952).
 • Profit from property management was EUR 42,778 thousand (34,941). Profit from property management, excluding non-recurring costs and exchange rate effects, amounted to EUR 46,527 thousand.
 • Earnings after tax amounted to EUR 90,558 thousand (34,925), corresponding to EUR 1.90 (0.87) per share.
 • Unrealised changes in property values totalling EUR 52,660 thousand (4,364) were included in profit.
 • EPRA NRV amounted to 737,815 TEUR (496,603) corresponding to EUR 15.2 (12.4) per share.

"Although there are now new circumstances, these also give rise to new opportunities and, with hard work and great commitment, we shall continue to generate value for our shareholders."

- Sverker Källgården, CEO

Read more