News

Here you can follow our press releases.

September 30, 2021
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) går in på den norska marknaden genom förvärv av en portfölj om 8 fastigheter för EUR 27,6m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt en portfölj bestående av åtta fastigheter i sydöstra Norge för EUR 27,6m. Fastigheterna planeras tillträdas den 15 oktober 2021.

Fastigheterna är belägna i sydöstra Norge och har en uthyrningsbar area om ca 8 700 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda till Kiwi, Spar samt Rema1000 och den genomsnittligt återstående hyrestiden är över 9 år.

"Vi är glada över att öppna upp en ny marknad när vi nu går in i Norge genom det här förvärvet. Fastigheterna passar perfekt för Cibus, livsmedelsbutiker i supermarketstorlek uthyrda till de ledande norska livsmedelskedjorna på långa avtal. Vi ser fram emot fortsatt expansion i Norge", säger Sverker Källgården, VD för Cibus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 15:45 CEST den 30 september 2021.

Filer för nedladdning