News

Here you can follow our press releases.

September 06, 2021
Cibus inkluderas i EPRA Index

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s aktie kommer från och med den 20 september 2021 att ingå i EPRA index, som är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar.

EPRA är fastighetsbranschens europeiska branschorgan för noterade fastighetsföretag och förkortningen står för European Public Real Estate Association. EPRA har idag bekräftat att Cibus kommer att ingå i FTSE EPRA Nareit Global Developed Index (EPRA index), vilket är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar. Cibus kommer att ingå fr o m den 20 september 2021.

"Vi är glada att vi nu tas upp i EPRA index och ser det som ett naturligt steg i Cibus kontinuerliga tillväxtresa. Vi vet att investerare, framför allt internationella investerare, följer EPRA-index och använder det som ett viktigt verktyg i sina investeringsbeslut. ", kommenterar Sverker Källgården, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning