Visselblåsare

Affärsetik är ett bidrad till ett hållbart sammhälle. Cibus har en uppförandekod som baseras på våra grundvärderingar, Engagemang, Ansvarstagande och Glädje. Den beskriver vad Cibus intressenter kan förvänta sig från Cibus anställda. Uppförandekoden motverkar risker för korruption, mutor och andra kränkningar.

Cibus har implementerat en visselbläsarfinktion som kan nås via bolagets webbplats. Där är det möjligt att rapportera misstankar om korruption eller andra brott via en extern oberoende part. Den externa oberoende parten kommer följa upp alla rapporterade misstankar med diskretion.