Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

november 11, 2021
Q3 2021 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - september 2021 (jämfört med juli - september 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 20 245 TEUR (17 011).
- Driftnettot uppgick till 19 269 TEUR (16 630).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 12 537 TEUR (9 521).
- Periodens resultat uppgick till 12 082 TEUR (9 478) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,25) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 824 TEUR (507).

Januari - september 2021 (jämfört med januari - september 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 59 473 TEUR (47 417).
- Driftnettot uppgick till 55 952 TEUR (44 732).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 34 941 TEUR (24 163).
- Periodens resultat uppgick till 34 925 TEUR (25 458) vilket motsvarar 0,87 EUR (0,71) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 364 TEUR (5 117).

" Vi har en stark och spännande pipe line med potentiella förvärv i alla nordiska länder."
- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

2021
Q3

2020
Q3

2021
jan - sep

2020
jan - sep

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 336

1 143

1 336

1 143

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

76,3

65,6

76,3

65,6

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

789

677

789

677

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,1

94,3

94,1

94,3

Antal fastigheter med solpaneler

38

23

38

23

Belåningsgrad seniorskuld, %

48,5

49,1

48,5

49,1

Belåningsgrad nettoskuld, %

60,1

61,3

60,1

61,3

Räntetäckningsgrad, ggr

3,6

3,1

3,4

3,4

EPRA NRV per aktie, EUR

12,4

11,8

12,4

11,8

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,23

0,22

0,69

0,66

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:
https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl 08:00 CET.