Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

maj 31, 2022
Ökat antal aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har under maj 2022 ökat som ett resultat av utnyttjande av teckningsoptioner som emitterades under 2019 till Bolagets verkställande direktör. Utnyttjandet av teckningsoptionerna medförde en ökning av antalet aktier och röster i Cibus med 41 792 och en ökning av aktiekapitalet i Cibus med 417,92 EUR.  

Antalet aktier och röster i Cibus uppgår därmed till 48 441 792 och aktiekapitalet i Cibus uppgår till 484 417,92 EUR per den 31 maj 2022.

31 maj 2022

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 70 858 04 53)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning