Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

juni 16, 2021
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ingår avtal om förvärv av 72 matvarubutiker i Finland för 71,6m EUR och enas om en riktad nyemission av 2 000 000 nya aktier till AB Sagax

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. Därutöver har Bolaget enats om att betala en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier till säljaren. Förvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Tillgångarna är belägna på olika platser i Finland och har en total uthyrningsbar yta om 42 000 kvm. Totalt har 71 tillgångar hyrts ut till Kesko och en har hyrts ut till S Group. Den viktade genomsnittliga hyreslängden uppgår till strax över fem år. Förvärvets totala värde, inklusive transaktionskostnader, uppgår till cirka 71,6m EUR.

Portföljen förvärvas från AB Sagax och parterna har enats om att cirka 37,6m EUR av köpeskillingen ska betalas genom 2 000 000 nyemitterade aktier i Cibus, motsvarande cirka 4,8 procent av aktierna i Bolaget efter nyemissionen. Teckningskursen, som har fastställts till 189,37 SEK per aktie, motsvarar den volymvägda genomsnittskursen av Cibus aktie under 30 handelsdagar före den 14 juni 2021. Förvärvet förväntas tillträdas, och aktierna emitteras, under fjärde kvartalet 2021. Styrelsen i Cibus kommer i samband med tillträdet att besluta om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigandet som lämnades av årsstämman som hölls den 15 april 2021.

Med detta förvärv, inklusive de tidigare offentliggjorda förvärven, bedömer Bolaget att de totala nettorörelseintäkterna på årlig basis, inom ramen för intjäningsförmågan, ökar till 80,3m EUR efter att förvärven har genomförts.

"Förvärvet är ett perfekt tillskott till vår nuvarande portfölj, som består uteslutande av små och medelstora matvarubutiker som är uthyrda till de starkaste matvarukedjorna i Finland. Därtill är vi mer än glada att välkomna AB Sagax som ny aktieägare. Efter flytten till huvudlistan i början av juni har Cibus-aktien blivit än mer attraktiv för investerare och det faktum att vi kan använda den som betalningsmetod vid förvärv öppnar för nya möjligheter till lönsam tillväxt", kommenterar Sverker Källgården, VD.

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 70 858 04 53)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 14:30 CEST den 16 juni 2021.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande över 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, ICA och S-gruppen

Filer för nedladdning