News

Here you can follow our press releases.

November 12, 2020
DelÄrsrapport - Q3 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - sep 2020 (jämfört med juli - sep 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 17 011 TEUR (13 154).
  • Driftnettot uppgick till 16 630 TEUR (12 476).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 521 TEUR (7 285).
  • Periodens resultat uppgick till 9 478 TEUR (5 474) vilket motsvarar 0,25 EUR (0,18) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 507 TEUR (-783).

Januari - sep 2020 (jämfört med januari - sep 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 47 417 TEUR (38 361).
  • Driftnettot uppgick till 44 732 TEUR (36 058).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 163 TEUR (21 682).
  • Periodens resultat uppgick till 25 458 TEUR (24 634) vilket motsvarar 0,71 EUR (0,79) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 5 117 TEUR (7 002).

"Vår målsättning är att förse våra aktieägare med en stabil och ökande utdelning - nu månadsvis."
- Sverker Källgården, VD

Coronavirus

Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under tredje kvartalet uppgår resultatpåverkan till under -0,1 MEUR. Drygt 99% av våra hyror för Q3 är betalda. Cirka 90% av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin.

KEY FIGURES1 Q3 2020 Q3 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019
Marknadsvärde fastigheterna, MEUR 1 143 862 1 143 862
Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR 65,6 49,9 65,6 49,9
Uthyrningsbar yta, tusen kvm 677 500 677 500
Andelen dagligvarufastigheter,% 96,4 95,5 96,4 95,5
Antal fastigheter med solpaneler 23 12 23 12
Belåningsgrad, seniorskuld, % 49,1 45,4 49,1 45,4
Belåningsgrad, nettoskuld, % 61,3 58,9 61,3 58,9
Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,4 3,4 3,4
EPRA NRV per aktie, EUR 11,8 11,4 11,8 11,4
Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR 0,22 0,21 0,66 0,61

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 29 i rapporten.

12 November 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet: https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 280 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl 08:00 CET.