News

Here you can follow our press releases.

October 07, 2020
Cibus Nordics valberedning årsstämma 2021

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2020 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

  • Olof Nyström, representerande AP4
  • Markus Dragicevic, representerande Marjan Dragicevic
  • Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar
  • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i september 2020. I Valberedningen har Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar utsetts till Valberedningens ordförande.

Valberedningen uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

  • Val av ordförande på årsstämman
  • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
  • Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
  • Principer och struktur för valberedningens arbete

Aktieägare har möjlighet att lämna nomineringsförslag till valberedningen. Årsstämman 2021 förväntas preliminärt hållas den 15 april kl. 10:00 på Cibus Nordics kontor på Kungsgatan 56 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrik Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-mail patrick.gylling@sirius.fi

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 280 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning