News

Here you can follow our press releases.

November 15, 2019
Delårsrapport - Q3 2019

Juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

· Hyresintäkter uppgick till 13 154 TEUR (12 568)

· Driftnettot uppgick till 12 476 TEUR (12 052)

· Förvaltningsresultat uppgick till 7 285 TEUR (7 203)

· Periodens resultat uppgick till 5 474 TEUR (6 577) vilket motsvarar 0,2 EUR (0,2) per aktie

Januari - september 2019

· Hyresintäkter uppgick till 38 361 TEUR

· Driftnettot uppgick till 36 058 TEUR

· Förvaltningsresultat uppgick till 21 682 TEUR

· Periodens resultat uppgick till 24 634 TEUR vilket motsvarar 0,8 EUR per aktie

"Vi tackar för förtroendet och fortsätter att bygga Cibus starkt för att leverera aktieägarvärde ."

- Sverker Källgården, VD

NYCKELTAL1

Q3 2019

Q3 2018

Jan-sep 20192

Antal fastigheter, st

139

126

139

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

500

450

500

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

862,3

784,2

862,3

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

49,9

46,3

49,9

Soliditet, %

36,7

41,8

36,7

Belåningsgrad, seniorskuld, %

45,4

41,4

45,4

Belåningsgrad, nettoskuld, %

58,9

55,4

58,9

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,4

3,4

Justerat EPRA NAV per aktie, EUR

11,4

11,2

11,4

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,21

0,20

0,61

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 27 i Q3 rapporten.
2Cibus presenterar ingen jämförelseperiod för jan - sep. De första fastigheterna tillträddes den 7 mars 2018 och i samband med det, den 9 mars 2018, listades bolaget på Nasdaq First North. Bolaget publicerade därför ingen kvartalsrapport för första kvartalet 2018. Resultatet för perioden från tillträdet ingår i bolagets första årsredovisning som avser perioden 23 november 2017 - 30 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet: https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 09.00 CEST.

OM cibus nordic real estate
Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 139 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.