News

Here you can follow our press releases.

May 15, 2020
Delårsrapport - Q1 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2020 (jämfört med januari - mars 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 14 040 TEUR (12 655).
  • Driftnettot uppgick till 13 002 TEUR (12 124).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 840 TEUR (7 625). Förvaltningsresultatet exkl valutakursförlust uppgick till 7 698 TEUR (7 625).
  • Periodens resultat uppgick till 7 098 TEUR (8 912) vilket motsvarar 0,22 EUR (0,29) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 609 TEUR (2 771). I periodens resultat ingår även en valutakursförlust om -858 TEUR (0).

"Även i svåra tider behöver människor sin lokala matbutik."

- Sverker Källgården, VD

Coronavirus

Coronaviruset har under kvartalet inte haft någon negativ resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Cirka 90% av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin.

NYCKELTAL1

Q1 2020

Q1 2019

Helår 2019

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 053

821

875

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

60,6

48,2

50,7

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

628

472

506

Andelen dagligvarufastigheter,%

96

96

94

Antal fastigheter med solpaneler

12

1

12

Belåningsgrad, seniorskuld, %

50,2

43,2

46,1

Belåningsgrad, nettoskuld, %

58,1

56,7

58,7

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,6

3,4

EPRA NRV per aktie, EUR

11,6

11,2

11,4

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,22

0,20

0,82

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 27 i Q1 rapporten.

15 maj 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet: https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

OM CIBUS NORDIC REAL ESTATE

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl 08:00 CEST.