News

Here you can follow our press releases.

March 10, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder fastighetsportfölj med matvarubutiker förvärvade av Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av en fastighetsportfölj med 111 matvarubutiker av Coop med ett fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK. Förvärvet är Cibus första förvärv i Sverige. Fastigheterna är belägna i södra och mellersta Sverige och är uthyrda med nya tioåriga triple net avtal med Coop som hyresgäst.

Som ett led i förvärvet har Bolaget, som tidigare aviserats, genomfört en riktad nyemission om 6 220 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett antal svenska och internationella investerare genom en så kallad accelererad bookbuilding. Genom den riktade nyemissionen har Cibus tillförts cirka 886 miljoner SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Om Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning