News

Here you can follow our press releases.

June 29, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar ytterligare en fastighetsportfölj i Finland för EUR 14,5m

Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande 5 fastigheter i Uleåborgsregionen för EUR 14,5m. Fastigheterna är fullt uthyrda med S-gruppen som ankarhyresgäst, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 13 år och den uthyrbara ytan uppgår till 7 135 kvm. Tillträdet beräknas till den 1 juli 2020.

Bolagets VD, Sverker Källgården, kommenterar:

"I och med det här förvärvet har vi hittills i år köpt fastigheter i Finland för drygt EUR 70m vilket är klart över vår målsättning att växa med ca EUR 50m per år. Till det skall adderas förvärvet av Coop-portföljen för ca EUR 180m, vårt första förvärv i Sverige. Det är ett styrkebesked av Cibus att vi kan fortsätta växa under dessa speciella tider vi befinner oss i. Vi är fullt refinansierade och har en stabil kassa vilket gör att vi ser fram emot hösten och vilka möjligheter som kan dyka upp då "

I och med dessa förvärv estimerar bolaget att det totala driftnettot på årsbasis i intjäningsförmågan per den 1 juli 2020 kommer att vara EUR 64,9m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 70 858 04 53)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 270 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning