News

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 31 december 2018

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") offentliggör bokslutskommunikén för perioden 1 juli 2018 till 31 december 2018.

CIBUS FASTSTÄLLER UTDELNINGSPOLICY MED KVARTALSVIS ÖKANDE UTDELNING

"Bolaget har nu preciserat sin utdelningspolicy. Cibus har lyckats väl med strategin att växa genom förvärv. Då vi ser fortsatta möjligheter till tillväxt har vi beslutat att bolaget skall ha kvartalsvis ökande utdelningar. Med nuvarande portfölj, affärsplan och tillväxt är en rimlig målsättning en årlig ökning om 5 % under en överskådlig framtid," kommenterar Patrick Gylling, styrelseordförande.

Han fortsätter: "Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Sverker Källgården till Cibus. Sverker kommer närmast från ByggPartner, ett bolag som han under sin tid där var med om att göra börsfähigt. Efter introduktionen på Nasdaq First North gjordes bolaget på ett framgångsrikt sätt känt för en bred skara investerare. Sverker tillträder den i mars 2019."

  • Fastigheternas marknadsvärde: 816 miljoner euro
  • Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga (31 dec): 47,8 miljoner euro
  • Soliditet: 38,8 %
  • Belåningsgrad seniorskuld: 43,4 %
  • Belåningsgrad nettoskuld: 58,4 %
  • Räntetäckningsgrad: 3,4 x
  • Justerat EPRA NAV/aktie: 11,1 euro
  • Föreslagen utdelning per aktie per år: 0,84 euro

Bokslutskommunikén publiceras på Cibus hemsida den 27 februari 2019. Årsredovisningen kommer att publiceras den 7 mars 2019.

Stockholm den 27 februari 2019

För ytterligare information kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ir@cibusnordic.com

Denna information är information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen nedan, klockan 09:50 CET den 27 februari 2019.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade dagligvaruhandels- och lågprishandelskedjor som ankarhyresgäster. Bolaget äger för närvarande 132 fastigheter i Finland. Huvudhyresgästerna är Kesko (58 % av fastigheterna), Tokmanni (28 %) och S-gruppen (8 %). Ytterligare 6 % av fastigheterna är uthyrda till andra dagligvaruoperatörer som Lidl. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utnämnd till certifierad rådgivare.

April 05, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (the "Company" or "Cibus") has issued a senior unsecured bond loan of EUR 135,000,000 on 5 March 2018 on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate of EURIBOR 3m + 4.50 per cent. per annum and matures 26 May 2021.

March 25, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of five assets in Finland. The acquisition is financed with the credit facility included in the refinancing announced on 15 February 2019.

March 11, 2019
Regulatorisk

Komplettering avseende uppgift om Certified Adviser och kontaktuppgifter

March 11, 2019
Regulatory

Complementary information regarding the company's Certified adviser and contact information

March 11, 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

March 11, 2019
Regulatory

The shareholders of Cibus Nordic Real Estate AB (publ), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Thursday 11 April 2019 at 09:30 a.m. at the premises of Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 9th floor in Stockholm, Sweden.

March 04, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed the acquisition of a single asset located in Siilinjärvi, a suburb of Kuopio in Finland. The acquisition is financed with the facility included in the refinancing announced on 15 February 2019.

February 27, 2019
Regulatorisk

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") offentliggör bokslutskommunikén för perioden 1 juli 2018 till 31 december 2018.

February 27, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") releases the year-end report for the period of 1 July 2018 through 31 December 2018.

February 27, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" tai "Yritys") julkaisee tilinpäätöstiedotteen ajanjaksolle 1. heinäkuuta 2018 – 31. joulukuuta 2018.

February 15, 2019

Following the refinancing of the first of its three senior debt facilities, announced in November 2018, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has now refinanced the second senior debt facility. The refinancing has a positive effect on the Company's future cash flows.

February 15, 2019

Following the refinancing of the first of its three senior debt facilities, announced in November 2018, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has now refinanced the second senior debt facility. The refinancing has a positive effect on the Company's future cash flows.

February 11, 2019
Regulatory

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus",) has appointed Sverker Källgården as new CEO of the company. Mr Källgården will start his new position on 4 March 2019.

1
2
3
4
5