News

Here you can follow our press releases.

March 18, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) avser övergå till månatlig utdelning

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599, utreder för närvarande möjligheterna till månatlig utdelning. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma när denna utredning är klar. För årsstämman föreslår styrelsen därför endast beslut om den första kvartalsvisa utdelningen i juni om 0,22 EUR per aktie.

Styrelsens avsikt är att utdelningen för de tolv månader som efterföljer årsstämman skall vara 0,89 EUR per aktie. Styrelsens avsikt är vidare att bolaget under de följande tolv månaderna skall övergå till månatlig utdelning. Alla praktikaliteter gällande detta är inte på plats i dagsläget, och styrelsen föreslår för årsstämman i april endast en första kvartalsutdelning om 0,22 EUR med avstämningsdag den 18 juni 2020 och förväntad betalningsdag den 29 juni 2020.

Styrelsens avsikt är att senare kalla till en extra bolagsstämma att hållas innan slutet av september 2020 och inför den stämman avge ett förslag på utdelning 0,67 EUR per aktie (inklusive avstämningsdagar). Det innebär att den totala utdelningen för tolvmånadersperioden blir 0,89 EUR per aktie. Styrelsens avsikt är utdelningarna under den kvarvarande perioden ska övergå till att vara månatliga.

Styrelsen fastställer fortsättningsvis bolagets utdelningspolicy, som säger att bolaget eftersträvar en årlig höjning av utdelningen på 5 procent även för kommande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning